Herontwikkeling Hamerstraat

Plaats
Den Haag
Jaar
2003
Opdrachtgever
architect E.J. de Jong

3TO Architecten heeft bij dit project de startende architect E.J. de Jong begeleid, van voorlopig ontwerp tot uitvoering. Hierbij werd hij geadviseerd en ondersteund bij het ontwerpen, ontwikkelen en produceren van de benodigde gegevens voor de herontwikkeling van het binnenterrein aan de Hamerstraat (woningbouw, groenvoorzieningen en terreininrichting).

De binnenstad van Den Haag wordt gekenmerkt door grote bouwblokken met binnenhoven en hofjes met tuinen. Een zo’n groot binnenhof is het binnenterrein aan de Hamerstraat en de Herderinnestraat. Dit binnengebied wordt integraal aangepakt. Dit uit zich in het opwaarderen van zowel de woonfunctie als de verblijfsfunctie.
Door de verspreid liggende bergingen aan de bestaande woningen te koppelen en door het opschonen van het binnenterrein werd er meer ruimte vrijgemaakt voor nieuwe bebouwing en voor semi openbare tuinen.
Totaal zijn er 14 eengezinswoningen, 6 appartementen en 3 woon/werkwoningen gebouwd. Tegenover elk bouwblok werd een tuin gerealiseerd.