Studie Stichting Nat. Dierenzorg

Plaats
Wassenaar
Jaar
2009
Opdrachtgever
Stichting Nationale Dierenzorg

De Stichting Nationale Dierenzorg is gelegen aan de Zijdeweg te Wassenaar en is een dierenbeschermende organisatie.

De stichting zorgt voor de huisvesting van zowel honden als katten en bestaat uit een crèche, asiel, pension en een seniorenhuis voor honden en katten.
Verder heeft het de zorg over o.a. vogels en konijnen en is er de dierenambulancedienst gevestigd.
Het hoofdgebouw is de monumentale boerderij ‘Welgelegen’ omgeven door een aantal bijgebouwen, een beheerderwoning en een hooischuur.

Bijgaand voorstel is een eerste aanzet om zoveel mogelijk onderdelen in één compact gebouw onder te brengen.
Daarvoor is een programma van eisen ontwikkeld, naar aanleiding van het honden en kattenbesluit 1999. Op basis van dit PvE is een eerste schetsontwerp gemaakt.
Behalve de benodigde hoeveelheid vierkante meters zijn hebben we als uitgangspunt een vrije ligging en vrij uitzicht op de monumentale boerderij ‘Welgelegen’ genomen. Ook moet het zicht vanaf de Zijdeweg op het achtergelegen land behouden blijven.
Het beperken van de geluidsoverlast naar de achtergelegen woningen is ook een uitgangspunt.

Door de huidige buitenspeelplaatsen van de dieren te plaatsen binnen de muren van de nieuwbouw reduceren we de geluidsoverlast naar de achtergelegen woningen.
Geluidsoverlast kan verder gereduceerd worden door de daken gedeeltelijk over te laten steken en in riet uit te voeren.
Ons voorstel is om gebruik te maken van duurzame bouwmaterialen en de mogelijkheden te onderzoeken voor duurzame energiegebruik. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door warm en koud opslag ,opvangen van regenwater, opwekken van energie met behulp van het gebruiken van de mest in een bio-vergassingsinstallatie, gebruik van zonnecollectoren enz.