Prijsvraag 't Vaneker

Plaats
Gemeente Enschede
Jaar
2008
Opdrachtgever
Gemeente Enschede

De gemeente Enschede heeft een groot gedeelte van ’t Vaneker bestemd voor exclusieve woningen op riante kavels omgeven door groen. Het verkavelingplan voorziet in deelgebieden, ‘hoeven’, die uit vier kavels bestaan waarop woningbouw zal plaatsvinden en die van elkaar gescheiden zijn door een houtwal. Deze verkaveling verwijst naar de traditionele Twentse hoeve. Er dient een visie gegeven te worden op het bouwen en wonen in deze bijzondere verkaveling.
Gevraagd wordt om een schetsontwerp voor de bebouwing en inrichting van een kavel binnen de uit vier kavels bestaande hoeve, maar ook, hoe het ontwerp samen met de drie naburige woningen tot een nieuwe Twentse hoeve kan worden uitgebouwd. Een hoeve wordt ‘omgeven’ door een heg van circa 3 meter breed. De hoeve is onderdeel van een serie. De spreiding is onderdeel van de landschappelijke inpassing. De hoeven zijn hierbij herkenbaar als eenheden, verspreid in de ruimte. Deze eenheden zijn gekoppeld door middel van een doorgaande weg.

In ons hoeve concept hanteren wij de uitgangspunten dat enerzijds de herkenbaarheid van het concept van de hoeve belangrijk is, maar dat anderzijds individuele woonwensen gerespecteerd dienen te worden.

De herkenbaarheid van het concept van een hoeve wordt ons inziens bepaald door de wijze waarop de objecten in de ruimte ten opzichte van elkaar zijn gesitueerd; rond en tegen een gemeenschappelijke ruimte. Ook is er een zekere samenhang tussen de woningen met bijbehorende bouwsels. Er is een vormverwantschap die de woningen hebben met de bebouwing van een hoeve, zoals woonhuis, schuur, loods, stal e.d. Door de afwijkende positie van het hoofdgebouw is er een zekere hiërarchie. Door een gelijk palet aan materialen ontstaat herkenbaarheid.
De individuele woonwensen worden onder andere gerespecteerd door keuzevrijheid ten aanzien van vorm, grootte en materiaal.
Deze uitgangspunten hebben wij uitgewerkt in drie spelregels voor de hoeven.