Studies Westland

Plaats
Gemeente Westland
Jaar
2010
Opdrachtgever
ONW

Na de gemeentelijke herindeling van 2004, waarbij meerdere bestaande groeikernen zijn samengevoegd tot één gemeente, heeft de gemeente Westland een structuurvisie ontwikkeld. In deze visie worden nieuw te ontwikkelen gebieden als Gantel de Baak, Duingeest, Duinveld, Poelpolder en Kwintsheul gedefinieerd. Voor deze gebieden hebben we in nauwe samenwerking met stedenbouwkundige Robert Schütte gewerkt aan een aantal deelstudies.