Tuindorp in de 21e eeuw

Jaar
2006

Met deze studie willen wij een kort overzicht geven van het ontstaan en de ontwikkeling van tuindorpen. Vervolgens willen we onderzoeken of de tuindorpen in deze tijd nog een betekenis hebben en hoe een eigentijdse tuindorp er uit zou kunnen zien.
Deze studie is bedoeld als een eerste aanzet om de discussie te voeden en zeker niet om een kant en klaar ontwerp te genereren. Daarvoor zou een uitgebreider onderzoek en een concrete locatie noodzakelijk zijn.