Uitbreidingsplan Gantel de Baak

Plaats
Naaldwijk
Jaar
2010
Opdrachtgever
ONW

Gantel de Baak, in Naaldwijk, vormt een overgangsgebied van de Poelzone naar de Gantel en het glastuinbouwgebied ten oosten van de Poelzone. Het gebied wordt ontwikkeld tot een met woningen bebouwde oever van de Gantel.

Voor het gebied Gantel de Baak hebben een studie gedaan naar woningtypologieën. Het uitgangspunt van de studie was om verscheidenheid in de bebouwing te bewerkstelligen. Dit willen we bereiken door per kavel een bebouwingstype voor te stellen. Per type, breed, lang of hoog, geven we een aantal richtlijnen en ontwerpuitgangspunten mee. Door het verdelen van de verschillende types over het eiland, hopen we de gewenste verscheidenheid te realiseren.